Page d'acceuil

Privacy (Dutch)

Privacy (Dutch)

Privacyverklaring

1 Beheer
Earnieland staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: BE0.441.724.340 NV Earnieland. Adres: Vaartdijkstraat 19 A, 8200 Brugge. 
E-mailadres: info  (@) earnieland.com. Telefoon: 050/403005. Earnieland respecteert de privacy van alle bezoekers en gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Jouw persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

2 Privacyverklaring voor bezoekers 
Deze privacyverklaring geldt voor iedereen die Earnieland bezoekt.   Vastleggen en verwerken van passief verstrekte bezoekgegevens Door het bezoeken van de website laat je – zonder dat je je daar wellicht bewust van bent - bepaalde anonieme gegevens automatisch en tijdelijk bij ons achter. Daarbij kun je denken aan het IP-adres en het besturingssysteem van je computer, gegevens die jouw browser doorstuurt en het tijdstip van je bezoek. Deze anonieme bezoekgegevens worden gebruikt om statistische analyses met betrekking tot de website te kunnen maken. Cfr. Google Analytics. 

3 Privacyverklaring voor gebruikers 
Deze privacyverklaring geldt voor iedereen die als geregistreerde gebruiker inlogt op de website van Earnieland. De privacyverklaring voor bezoekers geldt sowieso voor gebruikers van Earnieland.
3.1  Vastleggen en verwerken van actief verstrekte gebruikersgegevens 
Door het gebruiken van de website laat je bepaalde persoonlijke gegevens bij ons achter. Je hebt ze zelf op de website ingevuld en bewaard, en werden dus actief verstrekt. Denk bijvoorbeeld aan je naam en e-mailadres die worden gevraagd bij de manuele registratie op de site, of de accountinformatie die je zelf kunt aanvullen of wijzigen als je bent ingelogd. Indien je inlogt via een socialemediaknop, wordt gelijkaardige informatie automatisch binnengehaald samen met je profielfoto.   Jouw gegevens, zoals onder meer je e-mailadres, zullen NIET worden aangewend voor commerciële, ideële en promotionele doeleinden voor derden. In het geval van (een vermoeden van) fraude of misbruik van onze website kunnen wij gebruikersgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.   Wanneer je niet bent ingelogd, worden alleen passief verstrekte bezoekgegevens bewaard.  Zie punt 2: ‘privacyverklaring voor bezoekers’.   
3.2 Beveiliging van persoonsgegevens
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot je persoonsgegevens. Op Earnieland maak je je eigen wachtwoord aan en kies je je e-mailadres, waarmee alle informatie tussen jou en de website wordt afgeschermd, bijvoorbeeld wanneer je inlogt of je registreert. Idem indien je inlogt via sociale media. 
3.3 Actief verstrekte gegevens  
3.3.1 Registratie 
Om de door Earnieland verdiende Extra Korting aan jou te kunnen toewijzen, is registratie vereist. Wij slaan de door jou ingevulde persoonsgegevens op, zoals je voor- en achternaam, e-mailadres en jouw voorkeuren ten aanzien van het ontvangen van nieuwsbrieven. Bij registratie verzoeken wij je slechts strikt noodzakelijke gegevens in te vullen. Op een later moment kan je dit desgewenst zelf verder aanvullen of wijzigen in jouw account. 
3.3.2 E-mail en nieuwsbrief 
Registratie op de website (en het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden) houdt in dat je akkoord gaat met het op regelmatige basis ontvangen van nieuwsbrieven van Earnieland. In jouw account kan je aangeven welke communicatie-uitingen je wel/niet wilt ontvangen. Iedere nieuwsbrief bevat ook een link waarmee jij je kunt uitschrijven om geen verdere nieuwsbrieven meer te ontvangen. Earnieland behoudt zich het recht voor om jou belangrijke info te mailen met betrekking tot jouw account, saldo van je Extra Korting en je Explorer Badge, ook al heb je je afgemeld voor de nieuwsbrieven van Earnieland. 
3.3.3 Gebruikersnaam en wachtwoord 
Je gebruikersnaam is gekoppeld aan een wachtwoord. Je bent er zelf verantwoordelijk voor om er zorgvuldig mee om te springen. Wij gaan ervan uit dat een persoon die zich aanmeldt met jouw gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van jouw account. Wanneer je vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, moet je zo snel mogelijk contact met ons opnemen, zodat wij maatregelen kunnen nemen. Dat kan door een e-mail te sturen naar info (@) earnieland.com. 
3.3.4 Account
 
In jouw account heb je inzage in de persoonsgegevens, die jij aan ons hebt verstrekt en kan je deze gegevens desgewenst wijzigen. Jouw account is enkel toegankelijk met jouw gebruikersnaam en wachtwoord.  Om misbruik te voorkomen is het niet toegestaan het wachtwoord aan derden te verstrekken. 
3.3.5 Bewaartermijn en verwijderen van je accountgegevens 
De door jou actief aan ons verstrekte (persoons)gegevens zullen wij bewaren zolang je account in gebruik is of totdat je aangeeft dat je je account wilt verwijderen.  Als jij je account wilt verwijderen, kan dit door een e-mail te sturen naar info (@) earnieland.com. Opgepast! Alle (persoons)gegevens, inclusief de verdiende Extra Korting en Earnie Punten zullen onherroepelijk verwijderd worden zonder recht op herroeping. 
3.3.6 Gebruik van cookies 
De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij transacties van jou als gebruiker registreren. Hierbij worden enkel de datum en het tijdstip van de aankoop, de naam van de partnerwebshop en het aankoopbedrag geregistreerd. De website ontvangt geen andere gegevens die je invult bij het verrichten van een aankoop bij de partnerwebshop. Cookies kan je altijd zelf via je browserinstellingen verwijderen of uitschakelen, maar wij raden dit sterk af. Dit zal de functionaliteit van Earnieland namelijk ernstig beperken. Aankopen kunnen zonder cookies niet worden geregistreerd en de Extra Korting kan in dat geval niet worden toegeschreven aan de account van de gebruiker. Na inloggen, plaatst onze website automatisch een cookie op jouw computer om je gedurende de rest van een sessie te kunnen herkennen. Via een link met onze partnerwebshops kunnen wij registreren welke je bezoekt. Je moet wel altijd eerst inloggen op Earnieland en dan op de gewenste partnerwebshop klikken. Deze informatie gebruiken wij om jouw aankopen te registreren, om de verdiende Extra Korting te kunnen toewijzen en om onze website te optimaliseren naar jouw wensen en voorkeuren.   Cookies van Earnieland zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor jouw pc, laptop, smartphone of tablet.
Dankzij cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden, als je bij ons terugkomt. Door cookies zien we ook hoe je onze website gebruikt en wat we nog kunnen verbeteren.
Hoe lang blijven cookies staan? Wij bewaren actief verstrekte gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

4 Websites van derden 
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.  Wij kunnen niet garanderen dat derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan.  Wij raden je aan de privacyverklaring van de websites van derden te lezen alvorens jouw persoonlijke gegevens aldaar in te vullen. 

5 Privacywetgeving  
Earnieland verbindt zich tot de correcte naleving van de Privacywet. 
Dit is de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze wet wil de burger beschermen tegen misbruik van zijn persoonlijke gegevens. Zowel de rechten en plichten van de persoon wiens gegevens verwerkt worden als de rechten en plichten van de verwerker zelf zijn in de Privacywet vastgelegd.  Je kan je altijd verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien deze verwerking verricht is in strijd met de bepalingen van de Privacywet. 
Je kan je niet verzetten als het gaat om een gegevensverwerking die noodzakelijk is om een wettelijke of reglementaire bepaling na te leven, noch als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Namelijk onze gegarandeerde overeenkomst dat Earnieland je verdiende Extra Korting maandelijks naar jouw rekening zal overschrijven.   Om jouw recht op verzet uit te oefenen, stuur je een mail naar info (@) earnieland.com met het verzoek om je gegevens onherroepelijk te verwijderen.   Extra info: je vindt er alles over op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CPBL).   

6 Wijzigingen privacyverklaring 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.   Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 februari 2014.